INTEGRITETS- OCH GDPRPOLICY FÖR KATRIN BÅÅTH AB

På Katrin Bååth AB är vi engagerade i att skydda sekretessen och säkerheten för våra kunder och besökare på vår hemsida. Denna integritets- och GDPR-policy beskriver våra rutiner för insamling, användning och disclosure av personuppgifter vi mottar från användare av vår hemsida, belägen på butik.katrinbaath.se.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi samlar in personuppgifter från våra kunder och hemsidebesökare genom vårt användande av Google Analytics och Google Search Console. Denna information inkluderar, men är inte begränsat till, information om enhet, surfning och mönster.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter vi samlar in används för att förbättra vår hemsida och erbjuda en mer personlig upplevelse för våra kunder. Vi använder denna information för att förstå hur vår hemsida används, lösa problem och förbättra prestandan av vår hemsida.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER
Vi säljer inte eller delar personuppgifter med tredje part utom i enlighet med gällande lagar. Vi kan dela personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva vår hemsida och utföra vår verksamhet. Dessa tjänsteleverantörer är föremål för strikta avtal gällande konfidentialitet och de får endast använda personuppgifter enligt våra instruktioner.

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER
Vi tar säkerheten för personuppgifter mycket allvarligt. Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring och disclosure.

ÅTKOMST TILL & KONTROLL ÖVER PERSONUPPGIFTER
Enligt GDPR har individer rätt att komma åt sina personuppgifter och att begära att vi rättar till eventuella felaktigheter. Om du vill utöva denna rätt, vänligen kontakta oss på ateljen@katrinb.se.

ÄNDRINGAR
Vi kan komma att uppdatera denna integritets- och GDPR-policy från tid till annan.